KURZ TETOVÁNÍ

základní informace

Náš salon zajišťuje rekvalifikační kurz tetování na základě § 108 zákona č. 435/2004 Sb. a vyhlášky č. 176/2009 Sb. Jsme držitelem akreditace udělené MŠMT ČR pro pracovní činnost TATÉR (69-34-M). Tímto jsme oprávněni k provozování kurzů tetování a následně k vystavení osvědčení o získání profesní kvalifikace pro pracovní činnost Tatér, odpovídající úrovni Evropského rámce kvalifikací (EQF). Toto je potřebné k získání živnostenského oprávnění k provozování „Činností, při kterých je porušována integrita lidské kůže” (Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. – Příloha č. 2 – Živnosti vázané).

Vstupní předpoklady

Dosažení věku 18 let. Potvrzení o zdravotní způsobilosti. Vyučení nebo rekvalifikační kurz v oboru kosmetička nebo zkouška z profesní kvalifikace Kosmetička.

Kurz kosmetičky může být nastoupen současně s kurzem Tatér, jedinou podmínkou je úspěšně dokončený kurz kosmetičky před dokončením kurzu Tatér.

Informace o kosmetickém kurzu naleznete níže.

Co od vás potřebujeme?

Kopie zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství

+ kopie potvrzení o zdravotní způsobilosti

+ kopie nejvyššího dosaženého vzdělání

+ kopie certifikátu z kosmetiky

+ účast na kurzu a ideálně i úsměv na tváři  🙂

Kosmetický kurz

Zajišťuje Rekvalifikační centrum Blanka Chválová. S tímto centrem máme velmi dobré zkušenosti a vřele vám jej doporučujeme. Při podání závazné přihlášky na náš tetovací kurz, poskytuje toto centrum slevu na kurz kosmetiky: www.rekvalifikace-plzen.cz.

Dále spolupracujeme také s Regionálním centrem profesního vzdělávání, které zajišťuje rekvalifikační kurz kosmetika: www.rekvalifikace-prace.cz/plzen/.

Nově spolupracujeme s Plzeňským Studiem TADEAS, který vám také můžeme vřele doporučit: www.studiotadeas.cz/kurzy/.

Ještě vám můžeme doporučit Beauty INSTITUTE: www.beautyinstitute.cz.

Informace o kurzu

Přihlášky na kurz si můžete vyzvednout v salonu, nebo poslat elektronicky, níže na stránce. Pro bližší informace můžete volat na číslo:

Cena kurzu je 35.000,- Kč.

Je požadována záloha ve výši 17.500,- Kč, která se platí při podání přihlášky na kurz. V polovině se doplácí druhá polovina platby (17.500,- Kč).

Samotné závěrečné zkoušky bez absolvování kurzu jsou zpoplatněny částkou 10.000,- Kč za účastníka. Pro absolventy kurzu je závěrečná zkouška zahrnuta v ceně kurzovného. 

Délka kurzu je přibližně 2,5 měsíců (317 hodinové dotace).

Výuka probíhá pouze v českém jazyce.

Přibližné termíny rekvalifikačních kurzů během roku 2023:

Před začátkem kurzu proběhne informační schůzka a následně po cca 2 týdnech začíná kurz.

Absolvent získá odborné znalosti provádění tetováže, základy hygieny, základy anatomie a fyziologie lidského těla a dermatologie. Získá potřebné znalosti pro komunikaci se zákazníkem a základy legislativy.

Po absolvování státní zkoušky absolvent obdrží osvědčení s celostátní platností pro živnost porušení integrity lidské kůže. Po úspěšném absolvování profesní zkoušky, získáte OSVĚDČENÍ O ZÍSKÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE.

elektronická přihláška na kurz tetování

Pokud máte o kurz tetování vážný zájem, prosíme o vyplnění elektronické přihlášky.

Následně vás budeme kontaktovat ohledně dalších instrukcí a provedení zálohové platby za kurz tetování.

Účast na kurzu si nejlépe zajistíte včasnou přihláškou a zaplacením zálohy.

ZÁJEMCI BUDOU PŘIHLAŠOVÁNÍ DLE DATA PLATBY ZÁLOHY !

Číslo účtu: 1390734011/3030.

Při bankovním převodu jako variabilní symbol použijte vaše rodné číslo.